Z H P

   

  Szkolna drużyna ZHP


Jesteśmy Próbną Drużyną Harcerską im. Zawiszy Czarnego działającą przy Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego w Książu Wielkim. Opiekunką naszej drużyny jest Pani Martyna Kaczmarek. Nasza drużyna chętnie bierze udział w różnego rodzaju zlotach i akcjach harcerskich, podczas których dobrze się bawimy i nigdy nie opuszcza nas pogoda ducha.


ZAWISZA CZARY PATRONEM NASZEJ DRUŻYNY

 Zawisza Czarny był polskim rycerzem, obrońcą cnót rycerskich. Był doskonałym dyplomatą. Jego służba królowi i Bogu zawsze była podziwiana. We wszystkich wyprawach okazywał się dzielnym i znakomitym rycerzem. Zawisza Czarny był stale oddany ojczyźnie. Jego obowiązkiem była walka z najeźdźcą w obronie kraju. Był człowiekiem szlachetnym, wiernym swoim zasadom, dotrzymującym słowa i broniącym honoru. Zawisza Czarny jest wzorem do naśladowania i dlatego właśnie nasza drużyna harcerska wybrała go jako swojego patrona. My także tak jak Zawisza powinniśmy bronić cnót harcerskich i zawsze ich przestrzegać.

My harcerze będziemy zawsze czynić, to co dobre i słuszne!

Będziemy bronić zasad harcerskich!

Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy!


PRZYRZECZENIE I PRAWO HARCRSKIE

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę, całym życiem,
pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.
Na słowie harcerza polegaj jak na  Zawiszy.

 

Prawo Harcerskie.

1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych. 

WYDARZENIA