Aktualności

Aktualności


Poniżej przedstawiamy wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z następujących przedmiotów:


matematyka


fizyka


geografia


informatyka


biologia


język polski


historia


wiedza o społeczeństwie


język angielski


język niemiecki


zajęcia techniczne


wychowanie fizyczne