Uczniowie wyróżnieni w nauce

     Przedstawiamy uczniów wyróżniających się w nauce z najwyższymi średnimi ocenami.

Osiągnięcia w nauce2014/15 pierwszy semestr                    2014/15 drugi semestr

2015/16 pierwszy semestr