Projekt Spinka

Projekt Spinka


 

OGŁOSZENIE

 

 

                W Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego w Książu Wielkim rozpocznie działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPInKa realizowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II", do którego przystąpiła Gmina Książ Wieki.

             

               Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020.  Projekt  ma  na  celu przygotowanie  uczniów  do  świadomego  wyboru  zawodu  zgodnie z  ich  zainteresowaniami i  możliwościami,  dostarczanie  uczniom  informacji o  zawodach,  wymaganiach  rynku  pracy, o  systemie  szkolnictwa  ponadgimnazjalnego, także   poszerzenie  wiedzy   rodziców w  zakresie  doradztwa  edukacyjno-zawodowego. 

 

          Adresatami  działań podejmowanych w  ramach   SPInKi  są uczniowie  gimnazjum,   ich  rodzice  oraz  nauczyciele. Wsparcie  doradcze  polega  na  prowadzeniu warsztatów, konsultacji indywidualnych, wizyt zawodoznawczych   oraz  stworzeniem  Indywidualnego  Planu  Działań dla ucznia.        

         Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

         W  dniach  od 09 września do  15 września  2017r.  wśród  uczniów  gimnazjum prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia. Komisja rekrutacyjna dokona naboru uczestników projektu  do 22 września 2017r.  zgodnie  z  regulaminem  rekrutacji.  Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin projektu dostępne są u pani Edyty Król oraz na stronie poniżej.


Informacja

Regulamin projektu Spinka

Formularz zgłoszenia do projektu Spinka

Deklaracja - oświadczenie o uczestnictwie w projekcie Spinka

Oświadczenie uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu