Osiągnięcia

     Przedstawiamy uczniów wyróżniających się w nauce, jak również osiągnięcia uczniów reprezentujących naszą szkołę.

Osiągnięcia w konkursach2012/13          2013/14          2014/15          2015/16