Projekt "Szkoły Jagiellońskie"

Informacje dotyczące realizacji zadań w ramach projektu.
Kółko plastyczne          Od września 2007 do stycznia 2008 roku ośmiu uczniów z klas I i III oraz dwoje rodziców brało udział w zajęciach kółka plastycznego prowadzonego przez Pana Mirosława Szumerowskiego. Młodzież zbierała materiały wykorzystane przy opracowaniu tablic stojących na szlaku turystyczno - przyrodniczym "ZIEMIN". Zasadniczym celem działalności kółka plastycznego było stworzenie szkolnej galerii sztuki. Wykonując prace plastyczne młodzi twórcy poszerzali swoją wiedzę na temat różnych technik malarskich i rysunkowych (tempera, akryl, pastel, rysunek węglem i kredą), kompozycji oraz kierunków w sztuce (realizm, impresjonizm, abstrakcjonizm). W zajęciach tych chętnie brali udział również rodzice. Młodzież wykonała dużo zdjęć pokazujących zabytki oraz piękno terenu gminy Książ Wielki. Zostały one między innymi wykorzystane do okolicznościowego kalendarza oraz folderów.
          Podsumowaniem działalności kółka była wystawa prac na korytarzach Gimnazjum oraz w pomieszczeniu szkolnej galerii sztuki.