Projekt "Szkoły Jagiellońskie"

Informacje dotyczące realizacji zadań w ramach projektu.
Kółko informatyczne
          Na zajęciach kółka informatycznego, które prowadził Pan Andrzej Domagała uczyliśmy się jak tworzyć prezentacje multimedialne w programie Power Point 2003. Jak wykorzystać jego techniczne możliwości, aby uzyskać jak najlepszy efekt.
          Jednym z głównych działań naszego kółka było opracowanie, stworzenie i opublikowanie całej witryny Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego w Książu Wielkim. W miarę możliwości będzie systematycznie uzupełniana i aktualizowana nie tylko na kółku informatycznym.
          Na zajęciach, przy współudziale kółka plastycznego zgromadziliśmy materiały i opracowaliśmy projekty siedmiu dwustronnych tablic informacyjnych znajdujących się na naszym szlaku turystyczno - krajoznawczym. Projekty tych tablic wykonane zostały w edytorze tekstu Word 2003 i w takim formacie zostały przesłane do agencji reklamowej w Jędrzejowie, która wykonała je na blasze ocynkowanej.

Tablice na szlaku turystyczno - krajoznawczym "ZIEMIN"

Nr 1 str. a        Nr 2 str. a        Nr 3 str. a        Nr 4 str. a        Nr 5 str. a        Nr 6 str. a        Nr 7 str. a

Nr 1 str. b        Nr 2 str. b        Nr 3 str. b        Nr 4 str. b        Nr 5 str. b        Nr 6 str. b        Nr 7 str. b