Projekt "Szkoły Jagiellońskie"

Informacje dotyczące realizacji zadań w ramach projektu.   
Kółko historyczne
          Młodzież Gimnazjum uczestniczyła w spotkaniach kółka historycznego zajmując się badaniem historii naszej Małej Ojczyzny - Książa Wielkiego. Spotykając się na zajęciach wraz z opiekunami koła Panią Moniką Żelaśkiewicz i Panią Cecylią Lasak, uczniowie odkrywali na nowo zabytki Książa Wielkiego poznając ich historię. Owocem ich pracy jest folder dotyczący historii Książa oraz prezentacja multimedialna. Ponadto młodzież uczestniczyła w spotkaniach z znanymi osobami takimi jak: Pani Krystyna Różalska, czy Pani Marianna Żechowska, które opowiedziały bardzo ciekawe historie związane z Książem Wielkim, szkołą w dawnych czasach oraz ciekawymi osobami żyjącymi na terenie gminy.
          Uczniowie uczestniczyli także w ciekawych zajęciach w terenie i wycieczkach historycznych.

 Opiekunowie kółka z Panią Krystyną Różalską                    Pani Różalska
opowiada                                                       Wycieczka historyczna