Projekt "Szkoły Jagiellońskie"

Kółko ekologiczne.Kółko ekologiczne


W okresie od września do grudnia 2007 roku grupa uczniów (35 osób z klas I - II) uczestniczyła w zajęciach koła ekologicznego prowadzonego przez Panią Lucynę Jurkowską. W tym czasie został opracowany i przesłany do Polskiego Towarzystwa "Pro-Natura" we Wrocławiu raport dotyczący obserwacji dwu gniazd bociana białego na terenie gminy Książ Wielki w okresie letnim 2007 r. - na słupie przy stawach przy ulicy Pod Sobotą (2 młode) i na kominie w gospodarstwie rolniczym w Zygmuntowie (3 młode). Wyróżnić tu należy ornitologiczną pasję uczennicy kl. II b - Marty Wierzby i jej kolegów: Mateusza Bożka i Grzegorza Sudańskiego. Opracowaliśmy również wzmiankę na tablicę informacyjną na trasie turystyczno - krajoznawczej. Przygotowaliśmi również i przedstawiliśmy na zebraniu z rodzicami prezentację "Historia jednego gniazda". Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych dotyczących tego gatunku i prawidłowej obserwacji gniazd. pracowali metodami aktywnymi w szkole i w terenie. Na wiosnę działania te chętnie będą kontynuować.


          Inna grupa zapoznała się z przyrządami meteorologicznymi, składnikami klimatu i czynnikami klimatotwórczymi, a potem opracowała na zajęciach z Panią Lucyną Jurkowską wyniki swoich badań prowadzonych w ogródku meteorologicznym pod kierunkiem Pani Marii Sujkowskiej.


          Na zajęciach koła ekologicznego z Panią Lucyną Zając analizowaliśmy stan środowiska trasy turystyczno - krajoznawczej metodą biologiczną na podstawie skali porostowej. Porosty są wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, ponieważ wiele substancji potrzebnych do życia pobierają z powietrza i wody deszczowej, a wraz z nimi do komórek wnikają szkodliwe pyły i gazy. Na podstawie badań i obserwacji stwierdziliśmy, że stan zanieczyszczeń powietrza jest niewielki.
          Drzewostan w naszym regionie jest wielogatunkowy, różnowiekowy i wielopiętrowy. Najbardziej istotną warstwą jest warstwa wysokich drzew. Drzewostan liściasty tworzą: dąb, buk, brzoza, grab. Drzewostan iglasty to: sosna, modrzew, świerk.
          Do roślin chronionych w naszych lasach należą: konwalia majowa, szarotka leśna, pierwiosnek wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy. W ramach zajęć gromadziliśmy rośliny i tworzyliśmy dokumentację w formie zielników. Dokonaliśmy klasyfikacji roślin na te, które mają właściwości trujące i te, które posiadają właściwości lecznicze.
          Zapoznaliśmy się też z różnorodnością gatunkową flory i fauny na żerowisku bociana białego. Na podstawie obserwacji wyników badań wody w rzece Nidzicy i stawach oraz kranach stwierdzamy, że stan zanieczyszczeń wód jest niewielki.
Opracowały: Karolina Gryc i Agnieszka Skuta