Projekt "Szkoły Jagiellońskie"

Informacje dotyczące realizacji zadań w ramach projektu.
Projekt "Szkoły Jagiellońskie"


w Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego


w Książu Wielkim


     Gimnazjum im. S. Żechowskiego w Książu Wielkim jest szkołą liczącą ponad 200 uczniów.
To dla nich, z myślą o wyrównywaniu ich szans edukacyjnych, z uwzględnieniem zainteresowań młodzieży, jej kreatywności i inicjatywy, został stworzony i zrealizowany w 2007 roku projekt ,,Trasa turystyczno – krajoznawcza w gminie Książ Wielki”. W projekcie szczególną uwagę zwrócono na walory środowiska ,,małej ojczyzny” oraz zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli w życie lokalnej społeczności. Utworzenie ścieżki rowerowej podwyższyło atrakcyjność turystyczną gminy i służy również jej mieszkańcom.
    Formy realizacji projektu były atrakcyjne i zróżnicowane: pikniki, warsztaty plastyczne, zajęcia terenowe, szkolenia, wycieczki, prezentacje, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Młodzież miała również możliwość uczęszczania na zajęcia kółek tematycznych: historycznego, ekologicznego, językowego, plastycznego i informatycznego. Każdy znalazł coś ciekawego dla siebie...
    Idea projektu „Szkoły Jagiellońskie” dała szkole wspaniałe możliwości wszechstronnego rozwoju, wykorzystania ukrytego potencjału tkwiącego w każdym z nas. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Za realizację projektu nasza szkoła została uhonorowana statuetką "Szkoły Jagiellońskiej".                           Certyfikat i statuetka

                                             


W ramach projektu odbywały sie zajęcia w pięciu kółkach tematycznych

Kółko ekologiczne      Kółko historyczne       Kółko plastyczne

Kółko językowe       Kółko informatyczne